Service & downloads
Vragen over installatie, configuratie of garantie-afwikkeling van uw devolo producten:
+31 208 084003 * Ma. - vr. van 10.00 - 18.00 uur
support@devolo.nl
Voor vragen over producten, prijzen en verkooppunten:
+32 2 380 36 20 * Maandag t.e.m. vrijdag van 9u tot 17u
info@devolo.nl
Om een snelle en doelgerichte ondersteuning te waarborgen, vragen wij u om de volgende informatie voor het telefoongesprek bij de hand te houden:
  • Productnaam
  • Computertype en specificaties
  • Serienummer
  • Gebruikt besturingssysteem
  • Firmware of stuurprogrammaversie
  • Beschrijving van het probleem
* Binnenlands tarief; eventueel afwijkende prijzen bij internationale verbindingen

Privacybeleid

Version: 24.07.2017

devolo AG neemt de beveiliging van uw persoonlijke data zeer serieus. Wij willen dat u weet wanneer wij welke data lezen en hoe we deze gebruiken. Wij hebben technische en organisatorische maatregelen genomen, welke waarborgen dat de voorschriften omtrent databeveiliging zowel door ons als door externe dienstverleners worden aangehouden.

In het kader van de verdere ontwikkeling van onze websites en de implementatie van nieuwe technologieën om onze service voor u te verbeteren, kunnen ook wijzigingen in deze databeveiligingsverklaring nodig zijn. Daarom raden wij u aan deze databeveiligingsverklaring af en toe opnieuw door te lezen.


Wat zijn persoonsgebonden gegevens?

Persoonsgerelateerde data zijn data die gebruikt kunnen worden persoonlijke of zakelijke eigenschappen van u te registreren. Informatie waarbij we geen (of alleen met onevenredige inspanning) relatie met uw persoon kunnen leggen, bijv. door pseudonimisering van de informatie, zijn geen persoonsgerelateerde data.

Plaats devolo AG cookies?

devolo AG gebruikt drie verschillende soorten "cookies" (kleine bestanden met configuratie-informatie). De eerste variant dient voor de instandhouding van de sessie bij een paginawisseling, de tweede dient ter bescherming van de sessie-integriteit en de derde dient voor het weer herkennen bij hernieuwde bezoeken. De eerste beide varianten worden niet opgeslagen en vervallen bij aangemelde bezoekers na maximaal 120 minuten, bi niet aangemelde bezoekers na maximaal 20 minuten, of bij het sluiten van de browser, de derde variant heeft een geldigheid van 2 jaar en wordt bij elk bezoek vernieuwd. Eventueel plaatsen geselecteerde partners geanonimiseerde cookies, welke geen identificatie van de persoon van de individuele gebruiker mogelijk maken. Gebruik maken van onze aanbiedingen is ook zonder cookies mogelijk. De meeste browsers zijn zo vooringesteld, dat deze cookies automatisch accepteren. U kunt het opslaan van cookies echter deactiveren of uw browser zo instellen dat deze een melding geeft, voordat de cookies worden opgeslagen. Wij willen u er op wijzen, dat u mogelijkerwijze bij afwijzing van functiegerelateerde cookies onze website slechts beperkt kunt gebruiken.

Welke data worden door ons verzameld?

Een deel van ons online-aanbod kunt u gebruiken zonder dat u uw identiteit blootgeeft. Elke verzameling van uw persoonsgerelateerde data vindt uitsluitend plaats voor de genoemde doelen en voor het bereiken van deze doelen in noodzakelijke omvang.

1. Bij het oproepen van onze website: in verband met het oproepen van de door u gewenste informatie worden op onze servers data voor het realiseren van deze service of voor backupdoeleinden opgeslagen, welke mogelijkerwijze identificatie mogelijk maken (bijvoorbeeld IP-adres, datum, tijd en bekeken pagina's). Deze worden gewist zodra ze niet meer nodig zijn. 

2. Bij de deelname aan een devolo wedstrijd: naam (aanhef, voornaam(namen), achternaam), geboortedatum, adres (straat, nr., postcode, plaats, land), taal, telefoon, fax, website.

3. Bij uw aanmelding voor onze e-mail-Newsletter: wanneer u zich aanmeldt voor onze e-mail Newsletter, dan verzamelen we de hiervoor benodigde of apart door u doorgegeven data zoals::  naam (aanhef, voornaam(namen), achternaam) en uw e-mailadres.

4. Bij aanmelding op de website www.mydevolo.de resp. www.mydevolo.com voor het beheer van apparaten uit het Home Control productprogramma en de devolo Live Cam: uw e-mailadres (devolo ID), wachtwoord, naam (aanhef, voornaam, achternaam), geboortedatum, taal. U ontvangt na invoer van de gegevens een bevestigings e-mail met een activeringslink. Voor het gebruik van aanvullend functies (bijv. weersgegevens) kunt u onder het punt adressen uw adresgegevens (beschrijving, straat, huisnr., postcode, plaats, land) en de gewenste tijdzone aangeven en onder het punt telefoonnummers uw telefoonnummers. 

5. Bij aanmelding op de website www.devolo-cc.de resp. devolo-cc.de (of een andere landenvariant: *.com, *.ch, *.fr, *.at)   voor het beheer vn de devolo Professional producten in het devolo connectivity center: e-mailadres, wachtwoord, geboortedatum en land voor het aanmaken van gebruikersaccounts en vrijwillig gegeven informatie aanhef, voornaam, achternaam, taal. Bij registratie van een locatie als verplichte invoer: beschrijving, firma, straat, huisnr., postcode, stad, land. 

6. Wanneer u besluit een e-book of whitepaper aan te vragen, hebben wij de volgende persoonsgegevens nodig: naam (aanhef, voorna(a)m(en), achternaam), e-mailadres, functietitel, firma en sector en land). Na invoer van de gegevens ontvangt u een e-mail met de link naar het bestelde e-book. Met het bestellen van het e-book of whitepaper gaat u er tevens mee akkoord verdere informatie en aanbiedingen van devolo AG via e-mail te ontvangen.

Het is aan u of u deze data wilt vermelden. Zonder deze gegevens kunnen we echter in deze gevallen de service niet, of slechts beperkt ter beschikking stellen. 

Waarvoor gebruikt devolo AG uw bestanden?

Wij slaan uw persoonsgerelateerde gegevens uitsluitend op voor het aanbieden van de gekozen services. Opvragingen van informatie worden gepseudonimiseerd, voor de besturing en optimalisatie van product- en reclame-aanbiedingen op onze website geanalyseerd, de statistische analyse van gespeudonymiseerde of geanonimiseerde records blijft voorbehouden en wordt bijv. vanwege systeembeveiligingsredenen (ter voorkoming van misbruik), ter verbetering van de website en voor statistische doeleinden opgeslagen; daarnaast vindt een verwerking en gebruik van uw data uitsluitend voor andere doeleinden plaats, wanneer u uitdrukkelijk dit gebruik, bijv. in het kader van een wedstrijd of voor deelname aan devolo AG bonus- en partnerprogramma, heeft ingestemd. Gedetailleerde instructies over de verwerking, gebruik en doorgeven van uw data vindt u in de volgende paragraaf.

Verwerking, gebruik en doorgifte van persoonsgerelateerde data

Voor het realiseren van onze dienstverlening is bij sommige bedrijfsprocessen het doorgeven van persoonsgerelateerde gegevens aan een geselecteerde externe dienstverlener noodzakelijk. Elk gebruik van uw persoonsgerelateerde data vindt uitsluitend plaats voor de genoemde doelen en in de noodzakelijke omvang voor het realiseren van deze doelen. Wij geven uw persoonsgerelateerde gegevens niet aan derden door, behalve wanneer dit voor het uitvoeren van de overeenkomst noodzakelijk is of u uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven.

1. Bij een devolo wedstrijd gebruiken wij uw gegevens voor uw deelname en om u te informeren wanneer u heeft gewonnen, resp. verzending.

2. Bij uw aanmelding voor onze e-mail Newsletter gebruiken wij de hiervoor benodigde of separaat door u medegedeelde data zodat we u regelmatig onze e-mail Newsletter kunnen toezenden

3. Bij gebruik van een dLAN-hotspot geven we uw gebruikersgegevens en uw aan de dLAN-hotspot toegekende locatiedata aan hotsplots GmbH, Rotherstraße 22, 10245 Berlijn, Duitsland, voor de contractafsluiting met hotsplots GmbH. Details hierover vindt u onder AGB dLAN-Hotspot-Betrieb der hotsplots GmbH. 

4. Met het bestellen van het e-book of whitepaper gaat u er tevens mee akkoord verdere informatie en aanbiedingen van devolo AG via e-mail te ontvangen.

In alle gevallen wordt de omvang van de overgedragen data volgens de bepalingen van het Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) tot het noodzakelijke minimum beperkt.

Overdracht van persoonsgerelateerde data aan overheidsinstellingen en autoriteiten vindt uitsluitend plaats in het kader van dwingende juridische voorschriften of wanneer het doorgeven in geval van aanvallen op onze net infrastructuur voor juridische- en strafvervolging noodzakelijk is.

Veiligheidsmaatregelen ter bescherming van opgeslagen data

Wanneer we wel data opslaan, bewaren we uw data op bijzonder goed beveiligde servers in Duitsland. De toegang daartoe is slechts mogelijk door enkele bijzonder bevoegde personen, die zich bezig houden met technisch, commercieel of redactioneel beheer. Om verlies of misbruik van bij devolo AG opgeslagen data te voorkomen, nemen wij uitgebreide technische en bedrijfsmatige veiligheidsmaatregelen, welke regelmatig worden gecontroleerd en aan de technologische vooruitgang worden aangepast. Wij wijzen u er echter op, dat het vanwege de structuur van het internet mogelijk is, dat er geen rekening wordt gehouden met de databeschermingsregels en de bovenvermelde veiligheidsmaatregelen van andere, niet in het verantwoordelijkheidsgebied van ons liggende personen of instituten. In het bijzonder kunnen niet versleutelde prijsgegeven data - ook wanneer dit per e-mail plaats vindt - door derden meegelezen worden. Wij hebben hierop technisch gezien geen invloed. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker, de door hem ter beschikking gestelde data door versleuteling of op andere wijze tegen misbruik te beveiligen. Onze online-content bevat links naar andere websites. Wij hebben er geen invloed op of de exploitanten van andere websites zich houden aan het privacybeleid.

Uw recht op informatie, correctie, blokkering en wissen

U heeft in het kader van het Bundesdatenschutzgesetz een recht op informatie, alsmede een recht op correctie, blokkering, en wissen van uw opgeslagen persoonsgerelateerde data. Wanneer wissen is uitgesloten door wettelijke, contractuele of handels- resp. fiscaal-juridische bewaarperiodes of overige wettelijke redenen, dan kunnen in plaats van gewist uw data worden geblokkeerd.

Herroepen van toestemmingen

De hierna vermelde toestemming heeft u eventueel uitdrukkelijk gegeven. Wij willen u er op wijzen, dat u uw toestemmingen te allen tijde kunt inzien en voor de toekomst kunt herroepen. 

Voor een toelichting over het herroepen van de toestemming voor het opslaan van gegevens en de verwerking heeft u voor de genoemde gevallen de beschikking over de volgende mogelijkheden:

1. Afmelding van devolo e-mail Newsletter: afmelden van onze e-mail Newsletter is te allen tijde mogelijk en kan via een daarvoor bedoelde link aan het einde van de Newsletter plaatsvinden.

2. Verwijderen van de klantenaccount op de website www.mydevolo.de resp. www.mydevolo.com: verstuur a.u.b. vanaf uw geregistreerde e-mail adres een e-mail aan support@devolo.de .

3. Verwijderen van het klantenaccount op de website www.devolo-cc.de resp. devolo-cc.de (of één van de landenvarianten: *.com, *.ch, *.fr, *.at): verstuur a.u.b. vanaf uw geregistreerde e-mailadres een e-mail aan support@devolo.de.

4. Verwijderen van uw persoonlijke gegevens voor het aanvragen van e-book of whitepaper: stuur een e-mail met uw naam, voornaam en e-mailadres aan support@devolo.de.

De inhoud van de toestemming voor orderverwerking luidt: „Ik heb de algemene voorwaarden en privacybepalingen gelezen en ga akkoord met de geldigheid er van.“

Inhoud voor de toestemming voor e-mail reclame luidt: „Ja, ik wil me voor de gratis devolo nieuwsbrief aanmelden en informatie over nieuwe software voor mijn producten, toegang tot online seminars, productnieuws alsmede exclusieve wedstrijden en acties ontvangen. Mijn toestemming kan ik op elk gewenst moment herroepen.“

Contact

Heeft u nog vragen of opmerkingen over privacy, aarzel dan niet contact met ons op te nemen:

Privacyfunctionaris van devolo AG

Stephan Classen

Charlottenburger Allee 67

52068 Aken

Bescherming van minderjarigen

Personen onder de leeftijd van 18 jaar mogen zonder toestemming van de ouders of voogden geen persoonsgerelateerde data aan ons overdragen. Wij vragen geen persoonsgerelateerde data van kinderen en jongeren. We verzamelen niet bewust dergelijke gegevens en geven ze ook niet door aan derden.

Google 

Door het bezoek aan de website van devolo AG kan informatie over de toegang (datum, tijd, bezochte pagina) op de server worden opgeslagen. Deze data vallen niet onder de persoonsgebonden data, maar zijn anoniem gemaakt. Deze worden uitsluitend voor statistische doeleinden verwerkt.

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyseservice van Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“). Google Analytics gebruikt ook cookies, welke een analyse van uw gebruik van onze internetpagina's en online diensten mogelijk maakt. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze websites en online aanbod worden aan een server van google in de VS overgedragen en opgeslagen. devolo AG gebruikt Google Analytics met de uitbreiding „gat._anonymizeIp()“, zodat de aan google overgedragen IP-adressen van te voren op de servers, die in Europa staan, worden afgekort en verder verwerkt, om een directe relatie met een individu uit te sluiten. Google zal deze informatie gebruiken, om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten te maken over de website-activiteiten en om verdere diensten gerelateerd aan het gebruik van de website en het internet te ontwikkelen. Ook zal Google deze informatie eventueel aan derden overdragen, wanneer dit wettelijk is voorgeschreven of wanneer derden deze data in opdracht van Google verwerken. Google zal in geen geval uw IP-adres aan andere data van Google koppelen. U kunt de installatie ook van de cookies voor Google Analytics door een instelling van uw browser verhinderen; wij wijzen u er echter op dat u in dat geval niet alle functionaliteit volledig kunt gebruiken. Het verzamelen en opslaan van data voor Google Analytics kan te allen tijde in de toekomst door een browser-plugin van Google voorkomen worden. 

U kunt de registratie door Google Analytics ook voorkomen, wanneer u geen browser plugin installeert (bijv. wanneer u via een mobiel eindapparaat (bijv. smartphone of tablet) onze pagina bezoekt). Daarvoor kunt u via deze link het gebruik van Google Analytics voor de toekomst verhinderen. Door de activering van de link plaatsen we in uw browser een cookie, welke ons signaleert, het gebruik van Google Analytics voor uw eindapparaat te voorkomen. Let er op dat dit bezwaar door u moet worden herhaald, wanneer u de cookies uit uw browser verwijdert.

Deze website gebruikt als AdWords-klant verder Google Conversion Tracking, een analysedienst van Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“). Daarbij wordt door Google Adwords een cookie op uw computer geplaatst („Conversie cookie“), wanneer u via een google-advertentie op onze website terecht bent gekomen. Deze cookies verliezen na 30 dagen hun geldigheid en dienen niet voor uw persoonlijke identificatie. Bezoekt u bepaalde pagina's van ons, en het cookie is nog niet verstreken, dan kunnen wij en google vaststellen, dat iemand op de advertentie heeft geklikt en zo naar onze pagina is doorgestuurd. Elke AdWords-klant krijgt een ander cookie. Cookies kunnen op deze manier niet via de websites van AdWords-klanten getraceerd worden. De met behulp van het conversie-cookie opgehaalde informatie dient er voor conversie-statistieken voor AdWords-klanten op te stellen, die hebben gekozen voor conversie-tracking. De AdWords-klanten komen het totaal aantal gebruikers te weten, die op hun advertentie hebben geklikt en met een van een conversie-tracking-tag voorziene pagina verder geleid worden. Ze ontvangen echter geen informatie, waarmee een gebruiker persoonlijk geïdentificeerd kan worden. Wanneer u niet wilt deelnemen aan de tracking, dan kunt u het hiervoor benodigde plaatsen van een cookie weigeren – via een browser-instelling, welke het automatisch plaatsen van cookies in het algemeen deactiveert. U kunt cookies voor conversie-tracking ook deactiveren, door uw browser zo in te stellen, dat cookies van het domein„googleadservices.com“ geblokkeerd worden.

Door het gebruik van ons aanbod gaat u akkoord met de bewerking van de door u verstrekte data door Google in de hier omschreven manier en voor het genoemde doel. Wij wijzen u er op dat Google eigen privacy-richtlijnen heeft, die onafhankelijk van die van ons zijn. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor deze richtlijnen en procedures. Informeer u a.u.b. voorafgaande aan het gebruik van onze website de privacybepalingen van Google

U kunt zich tevens voor de registratie van het door het cookie gegenereerde en op uw gebruik van de website betrekking hebbende data (incl. uw IP-adres) aan google alsmede de verwerking van deze data door google voorkomen, door de onder de volgende link beschikbare browser plugin te downloaden en te installeren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de .

devolo AG geeft uitdrukkelijk aan dat de gegevensoverdracht via het internet (bijv. per e-mail) veiligheidshiaten kent en niet voor 100% kan worden beveiligd tegen toegang door derden.

Het gebruik van contactgegevens – in het bijzonder de telefoon-/faxnummers en e-mail adressen – voor reclame is uitdrukkelijk niet gewenst, tenzij devolo AG van te voren schriftelijke toestemming heeft gegeven of er reeds een zakelijk contact bestaat. In geval van overtreding behoudt devolo AG zich het recht op juridische stappen voor.

 

Download - devolo Privacybeleid

Naar boven

Hartelijk dank voor u beoordeling.

Het spijt ons. Bij de transmissie van uw beoordeling is een fout opgetreden. Probeer het a.u.b. opnieuw.

Uw Newsletter aanmelding was succesvol.

Het spijt ons. Bij de aanmelding voor onze Newsletter is een fout opgetreden. Probeer het a.u.b. opnieuw.

Hartelijk dank! Wij hebben uw aanvraag opgeslagen! U wordt geïnformeerd, zodra het artikel weer beschikbaar is.

Het spijt ons. Uw artikelmelding kon niet geactiveerd worden. Probeer het a.u.b. opnieuw.

Opt-out-cookie is succesvol ingesteld. U wordt niet langer gevolgd door Google Analytics.