Gebruiksvoorwaarden

Inhoud en beschikbaarheid van deze website

De inhoud van deze website wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. devolo aanvaardt echter geen aansprakelijkheid voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de aangeboden inhoud. Eventuele bijdragen van derden geven de mening van de betreffende auteur weer.
De aanbieder zal zich inspannen de dienst zoveel mogelijk zonder onderbrekingen aan te bieden. Ook bij alle zorgvuldigheid kunnen echter periodes van niet beschikbaar zijn niet worden uitgesloten. De aanbieder behoudt zich het recht voor zijn aanbod te allen tijde te mogen wijzigen of aan te passen.

 

Auteursrecht

De op deze website openbaar gemaakte inhoud en werken zijn auteursrechtelijk beschermd. Elke door het Duitse auteursrecht niet toegestane verwerking vereist voorafgaand een schriftelijke toestemming van de betreffende auteur of verspreider. Dit geldt met name voor de vermenigvuldiging, bewerking, vertaling, opslag, verwerking resp. weergave van inhoud in databases of andere elektronische media en systemen. Inhoud en bijdragen van derden zijn daarbij als zodanig gemarkeerd. De ongeoorloofde vermenigvuldiging of weergave van afzonderlijke inhoud of complete pagina's is niet toegestaan en strafbaar.
Links naar de websites van devolo zijn altijd welkom en vereisen geen toestemming van devolo. De weergave van deze website in andere frames is uitsluitend toegestaan met toestemming.

 

Aansprakelijkheidsuitsluiting

Deze website bevat links naar websites van derden ("externe links"). Deze websites vallen onder de aansprakelijkheid van de betreffende eigenaar. De aanbieder heeft bij het in eerste instantie aanbrengen van de links de vreemde inhoud gecontroleerd of er sprake is van eventuele wetsovertredingen. Op dat moment was er geen sprake van wetsovertredingen. devolo heeft geen invloed op de actuele en toekomstige vormgeving van de gelinkte pagina's. Een continue controle van deze externe links is voor devolo zonder concrete aanwijzingen omtrent wetsovertredingen is niet redelijk. Wanneer wetsovertredingen bekend zijn worden echter dergelijke externe links direct verwijderd.

 

Rechtsgeldigheid

Mochten afzonderlijke bepalingen van deze overeenkomst geheel of deels onwerkzaam of niet uitvoerbaar zijn of de rechtsgeldigheid later verliezen, dan wordt daardoor de geldigheid van de andere bepalingen niet beïnvloed. In plaats van de onwerkzame of onuitvoerbare bepalingen moet die werkzame en uitvoerbare regeling komen, die het dichtst in de buurt komt van de economische doelen, die de contractpartners met de onwerkzame en verhoudingsgewijs onuitvoerbare bepalingen bedoeld hebben. De hierboven vermelde bepalingen gelden voor het geval dat het contract leemtes vertoond.

Gebruiksvoorwaarden my devolo en devolo Home Control